Bedrägeriskydd

Adaptive Shop Bedrägeriskydd

Texten nedan är intressant för butiker som har eller som är intresserade av tillvalet för Bedrägeriskydd.

Adaptive Shop Bedrägeriskydd gör en bedömning av inkomna ordrar kring ett antal faktorer för att kunna ge en vägledning huruvida ordern riskerar att vara ett bedrägeriförsök. Faktorerna har utformats baserat på ett stort antal tidigare bedrägeriförsök som har analyserats och omsatts i avancerade bedömningsregler. Nedan beskrivs hur bedrägeriskyddet är tänkt att användas, samt även info om några inblandade faktorer.

Vad spelar in i bedrägeribedömningen?
Nedan beskrivs några av de faktorer som används i bedrägeriskyddet. 
  • Kundens angivna namn och telefonnummer - hur namnet har skrivits in, gemener/versaler, och andra intressanta faktorer såsom korrekt mobilnummer
  • Adress och område - vissa områden i Sverige är klart överrepresenterade gällande bedrägeriförsök
  • Antal produkter, ingående produkter samt ordervärde - vissa produkter i vissa konstellationer förekommer oftare i bedrägeriförsök
  • E-postadress - vissa leverantörer av e-post är klart vanligare i bedrägeriförsök
  • IP-matchning gällande kortköp - kollar om kortet som har använts är utställt i samma land som köpet genomfördes i
  • 3D Secure - kollar om (kort)köpet har genomförts med 3d Secure påslaget. Om ett köp har 3D Secure så kan det fortfarande vara ett bedrägeriförsök, men risken för att ni som säljare ska drabbas ekonomiskt är betydligt mindre.
Observera att ovan inte är allt som tas i beaktning i bedömningen.

Hur använder man Bedrägeriskydd?
Det är enkelt att använda Bedrägeriskydd. 

Först och främst kan nämnas att man som säljare över nätet alltid bör göra en översiktskoll på alla ordrar för att få en känsla över om man misstänker bedrägeri. Adaptive Shop Bedrägeriskydd ämnar att hjälpa till i den bedömningen, men kan givetvis inte garantera ett korrekt utfall åt något håll.

Ordrar som har mer än en viss bedrägeripoäng listas direkt i orderlistan som misstänkt bedrägeri. Dessa ordrar bör såklart hårdgranskas (dock är en flaggning ingen anledning i sig att neka en order, manuell kontroll krävs).

Klickar man in på en order så kan man se under avsnittet Bedrägeri-info huruvida ordern flaggats för misstänkt bedrägeri. Där visas även bedrägeripoäng samt inverkande faktorer. För kortköp är flaggan för 3D Secure den klart viktigaste (obs, visas endast för Nets, ej Dibs och andra betalväxlar).

För att neka ett bedrägeriförsök så bör ni markera ordern som bedrägeri, annullera fakturan/kortköpet samt sätta orderstatus till Nekad order.

Jag vill ha mer hjälp!
Om du vill ha mer hjälp kring att använda Bedrägeriskydd, exempelvis för bedömning av ett misstänkt bedrägeri eller för att fin-trimma inspelande faktorer för att passa just din butik - kontakta oss. Support som denna debiteras enligt gällande avtal