Produktförsäkringar i Adaptive Shop

Produktförsäkringar i Adaptive Shop

Följande avsnitt gäller endast om ni ska använda modulen försäkringar.

Om ni säljer tilläggsförsäkringar eller garantiförlängningar till era produkter så behöver ni modulen försäkringar. Modulen gör att ni kan mata in era försäkringspriser. Det görs i administrationsmenyn under Inställningar->Försäkringar.

Vanligt är att man har ett antal olika försäkringar beroende på produkttyp, och därför lägger man in försäkringar som försäkringskategorier med en eller flera kopplade prisnivåer.
Det är viktigt att ni lägger in försäkringskategorierna innan ni börjar med produkter eller kategorier, så att ni slipper koppla produkterna till rätt försäkringar efteråt (vilket innebär dubbelarbete)

Försäkringskategorier läggs in under Logistik & Betalning -> Försäkringar i menyn.