Fraktsätt special

Fraksätt special - kampanjer i närområdet

Följande avsnitt gäller endast om ni ska använda modulen Fraktsätt special.

Den här modulen öppnar upp ett specialfraktsätt som kan användas till frakt-kampanjer, speciellt i närområdet.

 När fraktsättet är aktiverat så kan du koppla vissa kategorier till fraktsättet, och på så sätt bara aktivera fraktsättet för dessa kategorier. Det finns även en kampanjyta där du kan exponera en banner inne på dessa kategorier.

Rent praktiskt fungerar det så här:
  1. Ni skapar ett unikt fraktsätt som ska kopplas till den här frakt-kampanjen 
  2. Kryssa INTE för att fraktsättet ska visas i kassan
  3. Gå in under Logistik&Betalning -> Fraktsätt special och koppla ihop kampanjen med ditt nyskapade fraktsätt.
  4. En banner innehållande reklam för frakt-kampanjen laddas upp 
  5. Ni går in och redigerar de kategorier som kampanjen ska gälla för, och aktiverar ”fraktsätt special” för kategorierna 
  6. Nu är inställningarna klara och kampanjen är igång. 
  7. När en kund går in på en av de valda kategorierna eller produkt i kategorierna så visas nu bannern, och kunden blir sugen på att handla 
  8. När kunden kommer till kassan så visas det special-skapade fraktsättet eftersom kunden har köpt en produkt som ligger i en av de valda kategorierna. 
  9. Kunden handlar och är nöjd!

 Exempel på tillämpning av den här modulen: Ni säljer TV och vill bjuda på personlig leverans och installation för alla som bor i ert närområde. Ni skapar upp en kampanj enligt ovan, och gör en banner som säger att erbjudandet gäller inom postnummer X-Y. Klart!