Produkttaggar i Adaptive Shop

Produkttaggar

Följande avsnitt gäller endast om ni ska använda modulen produkttaggar.

Produkttaggar är en förenklad variant av produktspecifikationer. Produkttaggar är helt enkelt egenskaper som kan knytas till enskilda produkter. Med hjälp av dessa så kan hemsidans besökare enklare hitta produkter som eftersöks genom filtrering. Taggarna visas även som en enklare form av produktspecifikation inne på produkten.

För att börja tagga upp produkter så måste du först gå in på en underkategori och aktivera produkttaggar under fliken ”Produkttaggar”. Därefter kan du lägga in taggar för alla produkter i den kategorin. Låt säga att du nu har aktiverat produkttaggar för kategorin TV, och sedan redigerar en TV. I redigera-läget så kommer då fliken ”Produkttaggar” att visas högst upp. Där kan du i textfältet skriva in en egenskap som du vill tillskriva den aktuella produkten. När du sparar produkten så läggs egenskapen till. En egenskap kan exempelvis vara ”vit”, ”svart”, ”HDMI”, ”LED” eller ”3DTV”.

Inne på hemsidan visas produkttaggar upp när du går in på den aktuella produktkategorin. Där kan besökaren filtrera på de inlagda produkttaggarna och på så sätt hitta rätt produkter. Produkttaggar kopplade till en produkt visas också om besökaren jämför två produkter.