SMS i Adaptive Shop

SMS-utskick

Följande avsnitt gäller endast om ni ska använda tillvalsmodulen SMS.

SMS är extremt personligt eftersom varje mobiltelefon används individuellt. En person - en telefon. Varje meddelande får därmed hög uppmärksamhet eftersom det förmodas vara riktat personligt. De flesta meddelandena blir också lästa i sin helhet eftersom de oftast består av endast 160 tecken.

De flesta kunder uppskattar att få bekräftelser, påminnelser och aviseringar i skriftlig form, oavsett var man befinner sig och så snabbt som möjligt. Det uppfattas oftast som högre servicegrad än alternativa kommunikationssätt. Det är ett modernt kommunikationsmedia, och det uppfattas som att du "hänger med" och nyttjar modern teknik.

SMS är det mest kostnadseffektiva sättet att kommunicera med mobila målgrupper. Genom att samma meddelande kan sändas till små eller stora grupper samtidigt tas ytterst små resurser i anspråk för att effektuera kommunikationen. Den direkta kostnaden per meddelande är ofta betydligt lägre än för de vanliga alternativen taltelefoni eller postkort. Den största besparingen görs genom att värdefull arbetstid sparas när SMS ersätter telefonsamtal.

  • SMS går att skicka direkt ifrån Adaptive Shop. Adaptive Media erbjuder i samarbete med Intime International fullskalig SMS-funktionalitet som innebär att ni som butik kan skicka: 
  • SMS automatiskt vid vissa orderförändringar
  • Manuella SMS till kunder som exempelvis har en färdig produkt från service
  • SMS till kunder när en vara kommer in i lager
  • Manuella SMS till kunder angående ordrar 

För att aktivera SMS-modulen krävs ett specialavtal med Adaptive Media och Intime International.