Produktspecifikationer i Adaptive Shop

Produktspecifikationer

Följande avsnitt gäller endast om ni ska använda modulen specifikationer.

Specifikationer är en kraftfull men komplex modul som gör att ni kan lägga in och hantera produktspecifikationer för produkter. Specifikationerna skrivs ut under respektive produkt, och gör även att kunderna kan göra avancerade jämförelser mellan produkter.

Det är även ett kraftfullt verktyg i ert butiksarbete – exempelvis för att enkelt visa era kunder skillnaden mellan specifika produkter.

Du administrerar specifikationer under Sortiment -> Specifikationer.

 Varje huvudkategori kan ha flera specifikationsgrupper (såsom Ingångar, Mått, Utgångar, Medföljande tillbehör). Varje specifikationsgrupp har i sin tur flera egenskaper (som HDMI, Bredd, Vikt)
Varje egenskap har en titel (ex: HDMI), en förklarande text och en enhet (ex: st, kg eller cm).

Om ni ska använda specifikationer så bör ni planera och rita upp ert specifikationsträd innan ni lägger in några produkter. Att planera specifikationsträder är en liknande process som att planera kategoriträdet, och bör göras noga i lugn och ro.

Efter att ni har planerat och lagt in ert specifikationsträd så kommer ni se en flik när ni redigerar produkter som innehåller specifikationsfält för den aktuella produkten:
Ni ska generellt endast fylla i värden i textrutorna, enhet läggs på automatiskt (och syns till höger).