Landningssidor för varumärken

Landningssida för varumärken

Följande avsnitt gäller endast om ni ska använda modulen tillverkarsidor.

Varje tillverkare som ni arbetar med aktivt som har fler än bara någon enstaka produkt bör även ha en egen landningssida. En stor del av trafiken ni kommer få från Google kommer att komma från kunder som söker på olika varumärken. Genom att ha en egen sida på er hemsida per varumärke så kommer ni vara bättre optimerade för att fånga upp söktrafik, vilket kommer öka er försäljning på Internet.

Landningssidor för varumärken skapar i menyn under Tillverkare.

En landningssida för en tillverkare kan ni se som tillverkarens egen sida hos er. Den ska fokusera på att sälja in tillverkarens produkter så hårt som möjligt, och ni ska i text se till att trycka på varför ni rekommenderar just den här tillverkaren. Akta er från att bara ta tillverkarens egna texter rakt av – det är unika texter som kopplar ihop er med tillverkaren vilket kan drabba er negativt!

För varje landningssida så kan ni ladda upp ett antal bilder. Dessa bilder ska vara representativa för tillverkaren, och ska användas för att skapa en känsla för vad den här tillverkaren står för.

På landningssidan så kommer det även listas ett antal produkter från tillverkaren. Dessa väljs ut per automatik baserat på besök och försäljning.

Det är rekommenderat att ni kontaktar respektive tillverkare efter att ni har lanserat landningssidor, och berättar om detta, samt tipsar dem om att länka till deras landningssida på er hemsida från sin egen hemsida.