Funktioner

Design

Oavsett om ni redan har en design ni vill behålla, göra små uppdateringar eller ta fram en helt ny branding hjälper vi till att designa er nya shop. Inför uppstart så designar vi er sida tillsammans med er så att ni får vara delaktiga i designprocessen och för att vi ska få möjlighet att fånga det viktiga i just ert varumärke.

Branding

Att skapa en genomtänkt branding innebär att skapa sig en identitet och ibland till och med en story som företag. Detta kan vara bra för en helt ny affärsidé som ska ta sig ut på marknaden eller en redan existerande varumärkesidentitet som behöver förfinas eller moderniseras.
Tydlig branding hjälper er att förmedla ert varumärke och företag mot kunden. Det hjälper den tänkta målgruppen att enkelt känna till, gilla och få förtroende för er verksamhet - vilket i sin tur leder till snabbare och mer frekventa köpbeslut då kunden får känslan av att de känner företaget och vet vad de kan förvänta sig av produkten ni säljer/erbjuder.

Som komplement eller en ny start

Vi hjälper butiker att utforma sin branding, med fokus på det digitala. I vårt arbete utgår vi antingen från befintligt material (såsom en logotyp som ska behållas eller färgkoder) och skapar sedan en bred grund att stå på som både förmedlar varumärket enligt er vision och som kunderna kommer kunna ta till sig. Vi genomför vårt arbete i samarbete med företaget i fråga och huvuddelen av arbetet görs av vårt designteam på ett sådant sätt att resultatet ska gå att använda direkt. Samarbetet är ovärderligt då ni känner ert varumärke bäst och självklart ska vara nöjda och stola över er branding i slutändan.

Vi genomför också branding-projekt där vi inte gör en helt ny varumärkesprofil, utan mer går in och kompletterar en befintlig varumärkesidentitet med exempelvis en ny uppdaterad logotyp. Genom att lägga en bra grund inom branding så upplevs ett företag ofta som mer konsekvent och kundernas kännedom om varumärket ökar.

Ny branding är kanske precis det ni behöver för att ta er butik till nästa nivå - Kontakta oss redan idag!