Funktioner

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) eller dataskydds- förordningen, är en integritetslag som ser över hur företag behandlar och hanterar persondata.

Även om den är framtagen och godkänd av EU, är företag utanför EU skyldiga att följa GDPR om de riktar in sig på eller samlar in data från personer inom EU. Företag som bryter mot integritets- och säkerhetsreglerna som GDPR följer riskerar höga böter. Sedan GDPR trädde i kraft i maj 2018 har vi noggrant följt utvecklingen inom integritets- och dataskyddsfrågor, både för oss själva och för våra kunders säkerhet. Vår senaste analys i slutet av 2021 visar att det nu finns ett växande antal rättsliga prövningar av GDPR-lagstiftning i Europa, vilket hjälper till att förklara svåra problem och kan vara en indikation på framtida utveckling.

Vi stöttar våra butiker att göra rätt val - GDPR

Vi har sedan dataskydds-förordningen infördes uppdaterat sättet vi arbetar på i flera steg. Detta har påverkat vilka tjänster/verktyg vi använder i vårt arbete och vi utvecklar nu våra egna funktioner enligt GDPR-compliance by design-principer. Detta innebär att funktionerna vi bygger redan från start är GDPR-kompatibla och förhåller sig till de lagar som rör både oss och våra kunder när det kommer till hantering av personuppgifter, vilket gör compliance-arbete lättare.

Sedan 2022 ger vi alltid rekommendationer till våra kunder kring vilka tredjepartstjänster som bör eller inte bör användas kopplat till dataskydds-förordningen och vilka tjänster som bör kräva aktivt samtycke från besökare och användare.
Vi stödjer våra butiker i att göra rätt val och förhålla sig till dataskydds-förordningen i sina verksamheter utifrån deras situation och behov. Vi har under ett antal år byggt upp både kunskap och erfarenhet i dataskydds-frågor kopplat till digitala tjänster på ett sådant sätt att vi är trygga i vår kunskap och i den rådgivning som vi erbjuder.

GDPR-lösningar för våra butiker

Genom våra appar erbjuder vi en smart GDPR - lösning direkt i vår shop med två alternativ för att möta de olika behov våra butiker kan tänkas ha gällande dataskydds-förordningen.

  • Bas - en kostnadsfri lösning som hjälper er rensa känslig information som inte följer dataskydds-förordningen.
  • Plus - en lösning som inkluderar allt i Bas - plus ytterligare funktioner för att garantera att er verksamhet sköts rätt utan att riskera böter eller rättsliga prövningar gällande dataskydds-förordningen.

För ytterligare stöd och rekommendationer gällande GDPR-frågor kontakta oss och boka ett möte för att se hur vi kan stötta er verksamhet!