Manual

Tillverkare och varumärken

Alla produkter har en tillverkare eller ett varumärke. När ni skapar produkter så behöver ni inte skriva in tillverkarens namn som del av produktnamnet, utan ni kopplar istället produkten till en tillverkare. Detta kräver att ni har lagt till era tillverkare i Adaptive Shop. Detta gör ni under fliken Sortiment -> Tillverkare.

Vår rekommendation är att ni lägger in alla era vanliga tillverkare innan ni lägger till era första produkter.

Minsta möjliga information om en tillverkare är tillverkarens namn, men det finns mer information som ni bör komplettera med för era primära tillverkare.

Varje tillverkare som ni arbetar med aktivt som har fler än bara någon enstaka produkt bör även ha en egen landningssida. Det kan ni skapa med hjälp av appen Landningssida för varumärken.