Referenser

BYTET TILL ADAPTIVE SHOP

Reference Audio satsar på att öka sin försäljning i och med bytet till Adaptive Shop. Den nya sidan utvecklades i nära samarbete mellan Reference Audios webb-team och Adaptive Shop under 2013, för en lansering i mitten av 2014.

VALET AV ADAPTIVE SHOP

Det som gjorde att Reference Audio valde Adaptive Shop var till stor del det löpande samarbete som man har med utvecklarna på Adaptive Shop i och med sitt supportavtal för vidareutveckling. Varje månad går vi igenom och prioriterar vad som kan förbättras och vidareutvecklas för att kunna öka försäljningen ytterligare, och på så sätt kan man hela tiden ta marknadsandelar.