E-post via Mandrill

E-post via Mandrill


Mandrill är en tjänst som Mailchimp-gänget ligger bakom (nyhetsbrevskopplingen i Adaptive Shop är Mailchimp-baserad). Mandrill kan beskrivas som uppstickartjänsten inom e-post och utmanar giganter såsom Sendgrid. 

Mandrill är standard-valet för e-post i Adaptive Shop, och kommer användas om du inte anger något annat önskemål. För att Mandrill ska fungera optimalt så rekommenderar vi att din domän och DNS hanteras av Adaptive Shop så att vi kan konfigurera DNS-inställningarna sätt så att mail skickas med rätt signeringar. Rätt signering är att föredra för att undvika SPAM-klassificering av e-post. 

Välj själv mellan basnivå eller premium!

Mandrill Bas

Pris: 0:-
  • Ingår i Adaptive Shop
  • Domänsignering för domäner vi hanterar
  • Ej eget inlogg på Mandrill

Mandrill Plus

Startavgift: 2 000:-
  • 12 000 mail per månad
  • Domänsignering
  • Eget inlogg på Mandrill