Manual

Manual för Adaptive Shop

Det är och kommer alltid vara enkelt att använda Adaptive Shop. Det är vår målsättning, vårt löfte och vårt mantra när Adaptive Shop utvecklas vidare.

För att det ska vara enkelt och tydligt att administrera Adaptive Shop så har vi satt ihop en interaktiv manual här på hemsidan.

Vid uppstart av Adaptive Shop så är det mycket att tänka på. Det kan ibland kännas omvälvande att sätta sig in i ett helt nytt sätt att arbeta – men responsen vi får är alltid i slutändan att Adaptive Shop är tydligt och enkelt.

Innan lansering av din Adaptive Shop webbshop så kommer du behöva läsa igenom och utföra det som står under avsnittet ”Innan lansering”. Där går vi igenom allt ifrån grundinställningar och produktkategorier till författande av textsidor med villkor och information. Börja uppifrån och jobba dig neråt!

När du är igång med din Adaptive Shop-butik så börjar det roliga arbetet – ta emot ordrar! Under avsnittet ”Efter lansering” så beskrivs orderhanteringen och många andra nyttiga funktioner som du kan använda dig av i Adaptive Shop för att maximera din försäljning.

Som du vet så finns det ett stort antal tillvalsmoduler i Adaptive Shop. Många av dessa är självförklarande, men under avsnittet ”Tillvalsmoduler” här i manualen så listas många av dessa tillval tillsammans med nyttig info för att komma igång. Lycka till!

Är det något som saknas i manualen, eller har du fler frågor? Kontakta oss för support!