Reference Audio valde Adaptive Shop

BYTET TILL ADAPTIVE SHOP

Reference Audio satsade på att öka sin försäljning i och med bytet till Adaptive Shop 2013 och vi har sedan dess haft ett nära samarbete med månadsvis utveckling och anpassning. E-handel är föränderligt och genom att löpande utveckla sida så kan Reference Audio både utvecklas digitalt och öka sin attraktionskraft för kunderna.

VALET AV ADAPTIVE SHOP
Det som gjorde att Reference Audio valde Adaptive Shop var till stor del det löpande samarbete som man har med utvecklarna på Adaptive Shop i och med sitt supportavtal för vidareutveckling. Varje månad går vi igenom och prioriterar vad som kan förbättras och vidareutvecklas för att kunna öka försäljningen ytterligare, och på så sätt kan man hela tiden ta marknadsandelar.